Wydruki są produkowane pod indywidualne zamówienie klienta. Po opłaceniu, zamówienie jest realizowane tzn. zlecony jest druk fotografii, trwa to do 5 dni roboczych.

Wysyłka realizowana jest w ciągu 2 dni roboczych za pośrednictwem firmy kurierskiej w cenie 15 pln.

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w przypadku oferowanych w sklepie produktów. Przedmiotem sprzedaży jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Wszystkie Produkty oferowane przez Sklep podlegają pod w/w definicję zgodnie z Art. 38 pnkt 3 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014.

Brak prawa odstąpienia od zawartej umowy nie wyłącza odpowiedzialności za ewentualne wady Produktów. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania proszę przesłać na adres: prints@archphoto.pl W wiadomości należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji.